Temperaturen i
Stockbäcken:

2.5

Vind:
S, 2.5 m/s (5.5 m/s)

Luftfuktighet:
88%